Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för larmförmedling kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med ”Klagomål”.

 

Är du inte nöjd kan du:

  • Kontakta den som har handlagt ditt ärende
    Om det t ex finns ytterligare fakta i ärendet, som handläggaren inte känt till, kan en ny prövning göras. Annars kan du få en närmare förklaring till vårt beslut. Meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

 

  • Begära prövning hos handläggarens chef
    Du kan i andra hand begära att handläggaren hänskjuter ärendet till prövning hos ansvarig chef.

 

  • Kontakta klagomålsansvarig
    Du kan även själv kontakta Lennart Vänerö, kundombudsman, 0521-27 32 14 eller via e-post. Kundombudsmannen prövar på din begäran, och utan kostnad, alla slags ärenden som rör larmcentralens tjänster. Om du är privatperson kan du också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 104 51 Stockholm eller telefon 08-508 860 00 för att få din sak prövad. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.arn.se.

 

Domstol

Du kan dessutom väcka talan vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkringen i din hemförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Hör av dig till oss

Hör av dig till oss om du är intresserad av hemlarm eller har någon annan fråga till oss!
Ring 020-20 79 00 eller chatta med oss direkt här på hemsidan (Klicka på "Chatt" nere till höger).
Vi har öppet måndag – torsdag 8-19, fredag 8-17.00.

Återkalla larm: 020-21 19 00 (om du befinner dig utomlands, ring 033-21 19 00).

Du kan även använda kontaktformuläret nedan:
Kontakta mig >