Larmsupport till Visonic

I våra larmpaket hittar du komponeneter från Visonic.

Allmänna frågor om Visonic

Hur ser jag bilderna från kameradetektorn?

För att se bilderna kameran har tagit vid larm så behöver du använda appen Visonic Go. I appen kan du spara bilderna om du önskar.

Vad betyder det att jag måste kontrollera strömförsörjningen?

Du kan ha fått ett sms från oss, eller via manualen har läst dig till att du behöver kontrollera strömförsörjningen. Det betyder att larmet förlorat sin strömförsörjning (el). Kontrollera så att strömsladden sitter korrekt i väggen. Du kan även kontrollera om t.ex en propp har gått eller om det är så att hela fastigheten förlorat strömmen i ett strömavbrott.
Vårt larmsystem har ett inbyggt backup-batteri som går igång och driver larmet i händelse av att det blir strömlöst.

Jag önskar en fördjupad och komplett manual till larmet

Du kan ladda ner Visonics kompletta manual här. Denna manual kommer direkt från Visonic och att det kan beskrivas funktioner i den som inte finns i ditt larmpaket.

Vad heter de olika delarna i larmet?

Här ser du de olika komponenterna i våra larmsystem. Om du har vårt Grundpaket har du ingen kameradetektor och om du har vårt Kamerapaket 2, har du ingen rörelsedetektor. Du kan även ha fler delar installerade. Du finner en lista på våra tillvalsprodukter här.

 

 

Jag behöver en manual för mitt larm

Här finner du Snabbguiden till ditt Visonic larmpaket.

Batterifrågor

Vad är det för sorts batterier i mitt larmpaket?

Batteritypen som används till de vanligaste produkterna är CR123A. Till fjärrkontrollerna används ett CR2032.
Rörelsedetektorn med kamera använder ett specialbatteri. Alla specialbatterier går att beställa direkt av oss.

Hur byter jag batteri?

Kom ihåg att du alltid måste meddela larmcentralen innan du påbörjar ett batteribyte! (Att ta ner/öppna en detektor utlöser ett s.k ”sabotage”-larm, detektorn vet ju inte ifall det är du eller tjuven som tar ner den.) Så ring oss innan du börjar, dygnet runt, på 020-211 900.

När du gör själva bytet, låt det gå minst 10 sekunder mellan att du tar ur det gamla batteriet och sätter i det nya.

Vi har gjort en manual för hur man byter batteri i de olika detektorerna. Den kan du ladda ner här.

Jag behöver nytt batteri

Flera av komponenterna i ditt hemlarm drivs på vanliga AA eller AAA-batterier. Men några produkter drivs av lite mer ovanliga batterier. Du kan beställa dessa direkt från oss och vara säker på att du får ett batteri som passar och av bra kvalité. Du beställer nytt batteri på vår sida om Batterier.

Kom ihåg att du alltid måste meddela larmcentralen innan du påbörjar ett batteribyte! (Att ta ner/öppna en detektor utlöser ett s.k ”sabotage”-larm, detektorn vet ju inte ifall det är du eller tjuven som tar ner den.) Så ring oss innan du börjar, dygnet runt, på 020-211 900.

När du gör själva bytet, låt det gå minst 10 sekunder mellan att du tar ur det gamla batteriet och sätter i det nya.

Funktioner i ditt larm

Kan jag se på manöverpanelen att larmet är aktivt?

Absolut! Tryck bara på ⓘ | OK så visas aktuell status visas i displayen.

Kan jag lägga larmet i underhållsläge?

Om du t.ex ska byta batteri i en detektor kan du behöva lägga systemet i underhållsläge för att undvika fel-larm. Vårt system har för din säkerhet inte den funktionen inbyggt, men du kan kontakta larmcentralen dygnet runt och begära att du önskar det under en viss tid. Du kommer tillsammans med larmoperatören överens om hur länge larmet ska ligga i underhållsläge. Kom ihåg att du behöver ha din personliga kod tillgänglig när du ringer. (Så att vi vet att du är du och inte tjuven.)
Ring oss dygnet runt, på 020-211 900.

Jag vill inte att det ska låta när jag går in/ut genom dörren

Tryck på 8 | två gånger för att aktivera / avaktivera dörrsignalen som hörs när dörren öppnas.

 

Denna sida är anpassad för att laddas snabbt och fungera i alla webbläsare. Behöver du tydligare steg-för-steg anvisningar med bilder så ladda ner vår snabbguide! Där återfinns denna manual och många fler.

Lägg till eller ta bort fjärrkontroll

Om du har en ny fjärrkontroll, eller av någon anledning vill aktivera en gammal fjärrkontroll, gör så här:

1. Tryck på ►►. Skärmen visar ”Anv. Läge”

2. Tryck nu på ⓘ | OK. Skärmen visar ”Ange kod”

3. Slå in din fyrsiffriga kod

4. Välj nu alternativet ””Fjärrkontroll””.

5. Välj mellan ”lägg till” eller ”ta bort” med hjälp av ►► och tryck sedan ⓘ | OK.

6. Lägg till fjärrkontroll genom att ange id som står på baksidan av fjärkontrollen och tryck sedan ⓘ | OK.
7. Klart! På skärmen kan du läsa ”Enhet inlärd”. Det kan dock ta några minuter innan den nya kopplingen är inlärd i systemet.

Om du vill gå bakåt, tryck på (mellan knapparna stängt/öppet lås).

 

Denna sida är anpassad för att laddas snabbt och fungera i alla webbläsare. Behöver du tydligare steg-för-steg anvisningar med bilder så ladda ner vår snabbguide! Där återfinns denna manual och många fler.

Hur lägger jag till/tar bort en tagg?

Om du behöver aktivera en ny tagg (eller proxytag som de även kallas) eller ta bort en gammal, gör du så här:

1. Tryck på ►►. Skärmen visar ”Anv. Läge”

2. Tryck nu på ⓘ | OK. Skärmen visar ”Ange kod”

3. Slå in din fyrsiffriga kod

4. Bläddra nu med ►► tills du kommer till alternativet ”Prox-taggar”.

5. Välj mellan ”lägg till” eller ”ta bort” med hjälp av ►► och tryck sedan ⓘ | OK

6. Lägg till tag genom att trycka på och placera tag i övre vänstra hörnet på manöverpanelen. Bekräfta med ⓘ | OK

Om du vill gå bakåt, tryck på (mellan knapparna stängt/öppet lås).

 

Denna sida är anpassad för att laddas snabbt och fungera i alla webbläsare. Behöver du tydligare steg-för-steg anvisningar med bilder så ladda ner vår ladda ner våra detaljerade manual för inlärning av taggar:
Lägga till tag
Ta bort tag

Hur byter jag koden som jag använder för att larma på/av?

Om du vill byta en personlig kod, alltså den kod som används för att larma på/av på manöverpanelen hemma, gör så här:

1. Tryck på ►►. Skärmen visar ”Anv. Läge”

2. Tryck nu på ⓘ | OK. Skärmen visar ”Ange kod”

3. Slå in din fyrsiffriga kod

4. Välj nu alternativet ”Ange anv koder”.

5. Välj den kod du vill byta, eller skapa.

6. Ange den nya koden, och bekräfta med ⓘ | OK

Om du vill gå bakåt, tryck på (mellan knapparna stängt/öppet lås).

 

Denna sida är anpassad för att laddas snabbt och fungera i alla webbläsare. Behöver du tydligare steg-för-steg anvisningar med bilder så ladda ner vår snabbguide! Där återfinns denna manual och många fler.

Vad händer med mitt hemlarm vid strömavbrott?

Hemlarmet har en inbyggd batteribackup som klarar ett tillfälligt strömavbrott.

Kan jag larma delar av bostaden med mitt hemlarm trots att jag är hemma?

Ja, det går bra. Förutom att ha larmet på eller av, finns ett “hemmaläge” som du kan
aktivera från manöverpanelen eller fjärrkontrollen. “Hemmaläget” varierar beroende
på hur installatören har programmerat ditt hemlarm i samråd med dig.

Meddelanden, felmeddelanden och larm

Varför (fel-)larmar min detektor?

Det finns många anledningar till att det kan gå ett fellarm. Det vanligaste fellarmet är att sabotage-larm, dvs att detektorn varnar för att den eventuellt utsätts för sabotage. Vanliga, ofrivilliga sabotage är:
– Du ska byta batteri och tar ner detektor
– Väggen detektorn är fäst i har rört sig (vanligt bland väggar av trä) vilket har påverkat sensorn i detektorn

Meddela alltid larmbordet innan du felsöker ett sabotagelarm!  Ring oss, dygnet runt, innan du börjar på 020-211 900.  Kvarstår felet så hör av dig till oss igen så hjälper vår kunniga support dig att felsöka.

Det blinkar ”MINNE” i displayen på min centralapparat, vad innebär det?

Det innebär att det finns en händelsehistorik som inte har lästs. Detta påverkar inte funktionen på larmet utan är endast en information om att en händelse har skett. Tryck på ⓘ | OK -knappen för att bläddra igenom händelserna och åtgärda eventuellt om det behövs.

Det lyser en gul lampa på min centralenhet

Det kan finnas flera orsaker till att en gul lampa lyser, men det vanligaste är att en detektor i systemet behöver byta batteri. Tryck på OK-knappen och avläs felet i displayen.

När den gula lampan har slocknat är felet åtgärdat.

Om felet kvarstår, kontakta oss på 020-20 79 00 mellan kl 08:00 – 19:00 måndag till torsdag och kl 08:00-17:00 på fredagar. Du kan även klicka på ”Chatt” nere till höger eller skicka ett mail på kundservice@LFlarmcentral.se.

Hör av dig till oss

Hör av dig till oss om du är intresserad av hemlarm eller har någon annan fråga till oss!
Ring 020-20 79 00 eller chatta med oss direkt här på hemsidan (Klicka på "Chatt" nere till höger).
Vi har öppet måndag – torsdag 8-19, fredag 8-17.00.

Återkalla larm: 020-21 19 00 (om du befinner dig utomlands, ring 033-21 19 00).

Du kan även använda kontaktformuläret nedan:
Kontakta mig >